World Records

Batman Scores

Tutorial:

Beginner Tutorial - SS 49.934 14 months ago by NoLifeJoel
Combat Tutorial - SS 49.367 14 months ago by NoLifeJoel
Advanced Tutorial - SS 47.767 14 months ago by NoLifeJoel

Total Hub Time: 2:27.068

Forest:

Downhill - SS 13.300 (-0.100) 13 days ago by Xiamul
Shaded Grove - N/A
Dahlia - N/A
Fields - SS 28.399 14 months ago by Monkley
Valley - SS 43.650 14 months ago by NoLifeJoel
Firefly Forest - N/A
Tunnels - N/A
Dusk Run - N/A
Overgrown Temple - N/A
Ascent - N/A
Summit - N/A
Grass Cave - N/A
Wild Den - SA 16.616 2 months ago by sheila
Ruins - N/A
Ancient Garden - N/A
Night Temple - N/A

Total Hub Time: 1:41.965

Mansion:

Atrium - N/A
Secret Passage - N/A
Alcoves - N/A
Mezzanine - N/A
Caverns - N/A
Cliffside Caves - N/A
Library - N/A
Courtyard - N/A
Archive - N/A
Knight Hall - N/A
Store Room - N/A
Ramparts - N/A
Moon Temple - N/A
Observatory - N/A
Ghost Parapets - N/A
Tower - N/A

Total Hub Time: 0.000

City:

Vacant Lot - N/A
Landfill - N/A
Development - N/A
Abandoned Carpark - N/A
Park - N/A
Construction Site - N/A
Apartments - N/A
Warehouse - N/A
Forgotten Tunnel - N/A
Basement - N/A
Scaffolding - N/A
Rooftops - N/A
Clocktower - N/A
Concrete Temple - N/A
Alleyway - N/A
Hideout - N/A

Total Hub Time: 0.000

Laboratory:

Control - N/A
Ferrofluid - N/A
Titan - N/A
Satellite Debris - N/A
Vats - N/A
Server Room - N/A
Security - N/A
Research - N/A
Wiring - N/A
Containment - N/A
Power Room - N/A
Access - N/A
Backup Shift - N/A
Core Temple - N/A
Abyss - N/A
Dome - N/A

Total Hub Time: 0.000

Difficult:

Kilo Difficult - N/A
Mega Difficult - N/A
Giga Difficult - N/A
Tera Difficult - N/A
Peta Difficult - N/A
Exa Difficult - N/A
Zetta Difficult - N/A
Yotta Difficult - N/A

Total Hub Time: 0.000

Total All Levels Time: 4:09.033

Other Levels:

Tutorial - N/A
infinidifficult - N/A
The Forest - N/A
The-Mansion-5517 - N/A
The City - N/A
The-Lab-4563 - N/A
The Difficults - N/A
The Scrubforce DX - N/A
The-Dustforce-DX-5583 - N/A

Total Hub Time: 0.000

Batman Times

Tutorial:

Beginner Tutorial - SS 49.934 14 months ago by NoLifeJoel
Combat Tutorial - SS 49.367 14 months ago by NoLifeJoel
Advanced Tutorial - SS 47.767 14 months ago by NoLifeJoel

Total Hub Time: 2:27.068

Forest:

Downhill - SS 13.300 (-0.100) 13 days ago by Xiamul
Shaded Grove - N/A
Dahlia - N/A
Fields - SS 28.399 14 months ago by Monkley
Valley - AS 40.033 14 months ago by NoLifeJoel
Firefly Forest - N/A
Tunnels - N/A
Dusk Run - N/A
Overgrown Temple - N/A
Ascent - N/A
Summit - N/A
Grass Cave - N/A
Wild Den - SA 16.616 2 months ago by sheila
Ruins - N/A
Ancient Garden - N/A
Night Temple - N/A

Total Hub Time: 1:38.348

Mansion:

Atrium - N/A
Secret Passage - N/A
Alcoves - N/A
Mezzanine - N/A
Caverns - N/A
Cliffside Caves - N/A
Library - N/A
Courtyard - N/A
Archive - N/A
Knight Hall - N/A
Store Room - N/A
Ramparts - N/A
Moon Temple - N/A
Observatory - N/A
Ghost Parapets - N/A
Tower - N/A

Total Hub Time: 0.000

City:

Vacant Lot - N/A
Landfill - N/A
Development - N/A
Abandoned Carpark - N/A
Park - N/A
Construction Site - N/A
Apartments - N/A
Warehouse - N/A
Forgotten Tunnel - N/A
Basement - N/A
Scaffolding - N/A
Rooftops - N/A
Clocktower - N/A
Concrete Temple - N/A
Alleyway - N/A
Hideout - N/A

Total Hub Time: 0.000

Laboratory:

Control - N/A
Ferrofluid - N/A
Titan - N/A
Satellite Debris - N/A
Vats - N/A
Server Room - N/A
Security - N/A
Research - N/A
Wiring - N/A
Containment - N/A
Power Room - N/A
Access - N/A
Backup Shift - N/A
Core Temple - N/A
Abyss - N/A
Dome - N/A

Total Hub Time: 0.000

Difficult:

Kilo Difficult - N/A
Mega Difficult - N/A
Giga Difficult - N/A
Tera Difficult - N/A
Peta Difficult - N/A
Exa Difficult - N/A
Zetta Difficult - N/A
Yotta Difficult - N/A

Total Hub Time: 0.000

Total All Levels Time: 4:05.416

Other Levels:

Tutorial - N/A
infinidifficult - N/A
The Forest - N/A
The-Mansion-5517 - N/A
The City - N/A
The-Lab-4563 - N/A
The Difficults - N/A
The Scrubforce DX - N/A
The-Dustforce-DX-5583 - N/A

Total Hub Time: 0.000

Privacy Policy Database time: 0.16 seconds