World Records

Co-op Team Attack Scores

Tutorial:

Beginner Tutorial - N/A
Combat Tutorial - N/A
Advanced Tutorial - N/A

Total Hub Time: 0.000

Forest:

Downhill - N/A
Shaded Grove - N/A
Dahlia - N/A
Fields - N/A
Valley - N/A
Firefly Forest - N/A
Tunnels - N/A
Dusk Run - N/A
Overgrown Temple - N/A
Ascent - / BD 57.651 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Summit - N/A
Grass Cave - N/A
Wild Den - N/A
Ruins - N/A
Ancient Garden - / DD 1:10.501 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Night Temple - / AD 3:23.631 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555

Total Hub Time: 5:31.783

Mansion:

Atrium - N/A
Secret Passage - N/A
Alcoves - N/A
Mezzanine - N/A
Caverns - N/A
Cliffside Caves - N/A
Library - N/A
Courtyard - / DD 52.067 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Archive - N/A
Knight Hall - N/A
Store Room - N/A
Ramparts - N/A
Moon Temple - N/A
Observatory - N/A
Ghost Parapets - N/A
Tower - N/A

Total Hub Time: 52.067

City:

Vacant Lot - / CA 7.449 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Landfill - / SD 1:58.893 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Development - N/A
Abandoned Carpark - / SD 1:35.030 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Park - / AC 1:00.701 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Construction Site - / DA 1.150 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Apartments - / CD 1:12.201 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Warehouse - / SD 1:50.295 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Forgotten Tunnel - N/A
Basement - N/A
Scaffolding - N/A
Rooftops - N/A
Clocktower - N/A
Concrete Temple - N/A
Alleyway - N/A
Hideout - N/A

Total Hub Time: 7:45.719

Laboratory:

Control - N/A
Ferrofluid - N/A
Titan - N/A
Satellite Debris - N/A
Vats - N/A
Server Room - N/A
Security - N/A
Research - N/A
Wiring - N/A
Containment - N/A
Power Room - N/A
Access - N/A
Backup Shift - N/A
Core Temple - N/A
Abyss - N/A
Dome - N/A

Total Hub Time: 0.000

Difficult:

Kilo Difficult - N/A
Mega Difficult - N/A
Giga Difficult - N/A
Tera Difficult - N/A
Peta Difficult - N/A
Exa Difficult - N/A
Zetta Difficult - N/A
Yotta Difficult - N/A

Total Hub Time: 0.000

Total All Levels Time: 14:09.569

Other Levels:

Tutorial - N/A
infinidifficult - N/A
The Forest - N/A
The-Mansion-5517 - N/A
The City - N/A
The-Lab-4563 - N/A
The Difficults - N/A
The Scrubforce DX - N/A
The-Dustforce-DX-5583 - N/A

Total Hub Time: 0.000

Co-op Team Attack Times

Tutorial:

Beginner Tutorial - N/A
Combat Tutorial - N/A
Advanced Tutorial - N/A

Total Hub Time: 0.000

Forest:

Downhill - N/A
Shaded Grove - N/A
Dahlia - N/A
Fields - N/A
Valley - N/A
Firefly Forest - N/A
Tunnels - N/A
Dusk Run - N/A
Overgrown Temple - N/A
Ascent - / BD 57.651 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Summit - N/A
Grass Cave - N/A
Wild Den - N/A
Ruins - N/A
Ancient Garden - / DD 1:10.501 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Night Temple - / AD 3:23.631 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555

Total Hub Time: 5:31.783

Mansion:

Atrium - N/A
Secret Passage - N/A
Alcoves - N/A
Mezzanine - N/A
Caverns - N/A
Cliffside Caves - N/A
Library - N/A
Courtyard - / DD 52.067 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Archive - N/A
Knight Hall - N/A
Store Room - N/A
Ramparts - N/A
Moon Temple - N/A
Observatory - N/A
Ghost Parapets - N/A
Tower - N/A

Total Hub Time: 52.067

City:

Vacant Lot - / DB 5.399 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Landfill - / SD 1:58.893 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Development - N/A
Abandoned Carpark - / SD 1:35.030 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Park - / AC 1:00.701 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Construction Site - / DA 1.150 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Apartments - / CD 1:12.201 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Warehouse - / SD 1:50.295 16 months ago by Zaandaa, Xiamul, Jvcpro, msg555
Forgotten Tunnel - N/A
Basement - N/A
Scaffolding - N/A
Rooftops - N/A
Clocktower - N/A
Concrete Temple - N/A
Alleyway - N/A
Hideout - N/A

Total Hub Time: 7:43.669

Laboratory:

Control - N/A
Ferrofluid - N/A
Titan - N/A
Satellite Debris - N/A
Vats - N/A
Server Room - N/A
Security - N/A
Research - N/A
Wiring - N/A
Containment - N/A
Power Room - N/A
Access - N/A
Backup Shift - N/A
Core Temple - N/A
Abyss - N/A
Dome - N/A

Total Hub Time: 0.000

Difficult:

Kilo Difficult - N/A
Mega Difficult - N/A
Giga Difficult - N/A
Tera Difficult - N/A
Peta Difficult - N/A
Exa Difficult - N/A
Zetta Difficult - N/A
Yotta Difficult - N/A

Total Hub Time: 0.000

Total All Levels Time: 14:07.519

Other Levels:

Tutorial - N/A
infinidifficult - N/A
The Forest - N/A
The-Mansion-5517 - N/A
The City - N/A
The-Lab-4563 - N/A
The Difficults - N/A
The Scrubforce DX - N/A
The-Dustforce-DX-5583 - N/A

Total Hub Time: 0.000

Privacy Policy Database time: 0.22 seconds