World Records

Slow World 69x Scores

Tutorial:

Beginner Tutorial - N/A
Combat Tutorial - DS 48.217 36 months ago by Zaandaa
Advanced Tutorial - N/A

Total Hub Time: 48.217

Forest:

Downhill - SS 13.733 28 months ago by Xiamul
Shaded Grove - N/A
Dahlia - SS 12.783 28 months ago by Xiamul
Fields - N/A
Valley - N/A
Firefly Forest - N/A
Tunnels - N/A
Dusk Run - N/A
Overgrown Temple - N/A
Ascent - N/A
Summit - N/A
Grass Cave - N/A
Wild Den - SS 10.816 (-1.534) 28 months ago by Xiamul
Ruins - N/A
Ancient Garden - N/A
Night Temple - N/A

Total Hub Time: 37.332

Mansion:

Atrium - N/A
Secret Passage - N/A
Alcoves - N/A
Mezzanine - N/A
Caverns - N/A
Cliffside Caves - N/A
Library - N/A
Courtyard - N/A
Archive - N/A
Knight Hall - N/A
Store Room - SS 12.466 (-0.067) 28 months ago by Zaandaa
Ramparts - N/A
Moon Temple - N/A
Observatory - N/A
Ghost Parapets - N/A
Tower - DS 7.233 28 months ago by Xiamul

Total Hub Time: 19.699

City:

Vacant Lot - N/A
Landfill - N/A
Development - N/A
Abandoned Carpark - N/A
Park - N/A
Construction Site - N/A
Apartments - N/A
Warehouse - N/A
Forgotten Tunnel - N/A
Basement - N/A
Scaffolding - N/A
Rooftops - N/A
Clocktower - N/A
Concrete Temple - N/A
Alleyway - SS 12.400 (-10.049) 28 months ago by Xiamul
Hideout - N/A

Total Hub Time: 12.400

Laboratory:

Control - N/A
Ferrofluid - N/A
Titan - N/A
Satellite Debris - N/A
Vats - N/A
Server Room - N/A
Security - N/A
Research - N/A
Wiring - N/A
Containment - SS 28.083 (-27.268) 28 months ago by Xiamul
Power Room - N/A
Access - N/A
Backup Shift - N/A
Core Temple - N/A
Abyss - N/A
Dome - N/A

Total Hub Time: 28.083

Difficult:

Kilo Difficult - N/A
Mega Difficult - N/A
Giga Difficult - N/A
Tera Difficult - N/A
Peta Difficult - N/A
Exa Difficult - N/A
Zetta Difficult - N/A
Yotta Difficult - N/A

Total Hub Time: 0.000

Total All Levels Time: 2:25.731

Other Levels:

Tutorial - N/A
infinidifficult - N/A
The Forest - N/A
The-Mansion-5517 - N/A
The City - N/A
The-Lab-4563 - N/A
The Difficults - N/A
The Scrubforce DX - N/A
The-Dustforce-DX-5583 - N/A

Total Hub Time: 0.000

Slow World 69x Times

Tutorial:

Beginner Tutorial - N/A
Combat Tutorial - DS 48.217 36 months ago by Zaandaa
Advanced Tutorial - N/A

Total Hub Time: 48.217

Forest:

Downhill - SS 13.733 28 months ago by Xiamul
Shaded Grove - N/A
Dahlia - SS 12.783 (-0.700) 28 months ago by Xiamul
Fields - N/A
Valley - N/A
Firefly Forest - N/A
Tunnels - N/A
Dusk Run - N/A
Overgrown Temple - N/A
Ascent - N/A
Summit - N/A
Grass Cave - N/A
Wild Den - SS 10.816 (-1.534) 28 months ago by Xiamul
Ruins - N/A
Ancient Garden - N/A
Night Temple - N/A

Total Hub Time: 37.332

Mansion:

Atrium - N/A
Secret Passage - N/A
Alcoves - N/A
Mezzanine - N/A
Caverns - N/A
Cliffside Caves - N/A
Library - N/A
Courtyard - N/A
Archive - N/A
Knight Hall - N/A
Store Room - SS 12.466 (-0.067) 28 months ago by Zaandaa
Ramparts - N/A
Moon Temple - N/A
Observatory - N/A
Ghost Parapets - N/A
Tower - DS 7.233 28 months ago by Xiamul

Total Hub Time: 19.699

City:

Vacant Lot - N/A
Landfill - N/A
Development - N/A
Abandoned Carpark - N/A
Park - N/A
Construction Site - N/A
Apartments - N/A
Warehouse - N/A
Forgotten Tunnel - N/A
Basement - N/A
Scaffolding - N/A
Rooftops - N/A
Clocktower - N/A
Concrete Temple - N/A
Alleyway - SS 12.400 (-5.300) 28 months ago by Xiamul
Hideout - N/A

Total Hub Time: 12.400

Laboratory:

Control - N/A
Ferrofluid - N/A
Titan - N/A
Satellite Debris - N/A
Vats - N/A
Server Room - N/A
Security - N/A
Research - N/A
Wiring - N/A
Containment - AS 14.333 (-9.333) 28 months ago by Xiamul
Power Room - N/A
Access - N/A
Backup Shift - N/A
Core Temple - N/A
Abyss - N/A
Dome - N/A

Total Hub Time: 14.333

Difficult:

Kilo Difficult - N/A
Mega Difficult - N/A
Giga Difficult - N/A
Tera Difficult - N/A
Peta Difficult - N/A
Exa Difficult - N/A
Zetta Difficult - N/A
Yotta Difficult - N/A

Total Hub Time: 0.000

Total All Levels Time: 2:11.981

Other Levels:

Tutorial - N/A
infinidifficult - N/A
The Forest - N/A
The-Mansion-5517 - N/A
The City - N/A
The-Lab-4563 - N/A
The Difficults - N/A
The Scrubforce DX - N/A
The-Dustforce-DX-5583 - N/A

Total Hub Time: 0.000

Privacy Policy Database time: 0.17 seconds